$

$  on moniarvoinen merkki, joka voi tarkoittaa: